Välj en sida

Användarvillkor för Fairyscope, Utställare

Användarvillkor för Fairyscope

Välkommen till Fairyscope, Din digitala marknadsförings- och lead-genereringstjänst på mässor.

EIMS 2C AB (”EIMS”) tillhandahåller via Fairyscope (”Portalen”) en tjänst för digital informationsspridning och lead-generering på mässor och konferenser globalt. Dessa villkor (Användarvillkor) gäller för all nyttjande av Portalen. Du accepterar Användarvillkor genom att använda Portalen. Detta innebär ett avtal med EIMS att följa dessa Användarvillkor.

  1. Kostnad

Det kostar inget att skapa konto och använda Portalen för spridning av Din information till potentiella kunder, men Du måste lämna vissa uppgifter om Dig själv och Du måste acceptera att följa Användarvillkoren. Kontot är personligt och Du får inte låta någon annan använda Ditt användarnamn och lösenord.

EIMS förbehåller sig rätten att ta betalt för genererade leads. Kostnad per lead beror av kategori av tjänster/produkter.

Avtalet gäller tillsvidare, men Du kan när som helst avsluta Ditt konto. Följer Du inte Användarvillkor kan Ditt konto avslutas med omedelbar verkan. Om kontot avslutas av Dig kommer alla Dina filer, kontakter, företagsinformation etc att tas bort från Portalen. Information som innan avslut spridits till Besökare indras ej av EIMS. Observera att du måste kontakta EIMS för att avsluta Ditt konto.

  1. Din information

Du är ansvarig för allt som Du laddar upp på eller skickar in till Portalen, t.ex. texter, information och bilder, (Material). Detta innebär bland annat följande:

  • Du måste själv ha upphovsrätten till allt Material Du lägger ut.
  • Allt Material måste vara sanningsenligt och inte vilseledande.
  • Du får inte lägga ut Material som kan vara anstötligt för andra medlemmar.

EIMS äger rätten att gå igenom Material som laddas upp äger rätt att utan kontakt med medlemmen ta bort Material från Portalen som EIMS bedömer strider mot Användarvillkor.

  1. Personuppgifter

Portalen syftar till att förenklar informationsutbytet mellan utställare och besökare. Du som ägare av kontot ansvarar för de personuppgifter som laddas upp i Portalen. Genom uppladdning ger Du EIMS rätten att sprida informationen vidare till Besökare som visat intresse för Ert företag eller produkter.

För att kunna skapa kontor och använda Portalen krävs att du förutom detta avtal även accepterar villkor som beskrivs i vår Integritetspolicy.

  1. Portalen

Portalen är normalt tillgänglig hela dygnet, alla dagar, men kan tillfälligtvis vara ur funktion p g a tekniska problem eller löpande underhåll. För att kunna använda tjänsterna i Portalen till fullo är Du tvungen att skapa konto. Tjänsterna på Portalen kan komma att ändras, så att gamla tjänster försvinner och/eller nya tillkommer.

Du har inte rätt att, utan EIMS skriftliga tillåtelse, använda Portalen för annat ändamål än beskrivet i detta avtal.

  1. Ansvar

Portalen förmedlar information som skapats och laddats upp av Utställare. EIMS har inte skyldighet att kontrollera, och saknar vidare möjlighet att kontrollera, att materialet är korrekt, sanningsenligt eller kan upplevas stötande. EIMS har därför inget som helst ansvar för felaktigheter i materialet och den eventuella skada detta skulle kunna medföra. Skulle information anses som stötande, äger EIMS rätt att efter kontakt med Utställaren ta bort materialet från Portalen samt avsluta kontot, om inte Utställaren åtgärdar inom rimlig tid.

Under inga omständigheter är EIMS ansvarig för eventuella indirekta, särskilda eller konsekventiella skador eller förluster till följd av Portalens bristande funktion eller till följd av användning av information som hämtas eller länkas vidare via Portalen. Du ansvarar för att hålla EIMS fri från anspråk från tredje part till följd av Din användning av Portalen.

  1. Ändring av Användarvillkor

Användarvillkor kan komma att ändras och vi kommer då att meddela Dig via e-post. Vill Du inte acceptera ändringen av Användarvillkor kan Du välja att avsluta ditt konto i Portalen. Om Du fortsätter att använda tjänsterna på Portalen mer än en vecka efter att meddelande om ändring skickats ut, anses Du ha accepterat ändringen.

  1. Tvist

Eventuella tvister i anledning av Användarvillkor och/eller användandet av Portalen och dess tjänster skall avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans och i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagkonfliktsregler.